Cool Reader

Cool Reader

Cool Reader là một trong những công cụ đọc tốt nhất cho điện thoại thông minh Android

Cool Reader là một trong những công cụ đọc tốt nhất cho điện thoại thông minh Android. Nó hỗ trợ một loạt các định dạng tập tin bao gồm FB2 , epub , txt , doc, rtf , html , chm , tcr , pdb , prc, mobi (không DRM ) , PML . Ở đây người dùng có thể tùy chỉnh kích thước văn bản , phông chữ , màu nền , lề trang , điều chỉnh khoảng cách dòng và độ sáng của màn hình . Bạn cũng có thể sử dụng bảng tiện dụng của nội dung , tiêu đề và tùy chọn tìm kiếm văn bản .